Rawie Sewnath 

Mijn loopbaan en opleiding in het kort

Freelance hindoe geestelijk verzorger bij het Ministerie van Justitie. Algemeen geestelijk verzorger bij Flevoziekenhuis Almere tevens OR-lid met speciale aandacht voor diversiteit in de zorg. Geestelijk verzorger bij WZH Transvaal (Surinaams-Hindoestaans verzorgingshuis), GGzCentraal, Cordaan. Meditatieve massagepraktijk. Gastdocent Academie voor PsychoSociaal Welzijn Utrecht. Het geven van adviezen, lezingen en voorlichting aan particulieren en organisaties, tevens columnist voor diverse websites en bladen op het gebied van onderwijs, religie en cultuur. Voorzitter van Sew-a-nath Foundation en Kring Hindoe Geestelijken. Lid van de contactgroep hindoes en christenen van de Raad van Kerken. Lid Raad van Toezicht stichting Indra. Lid van verschillende Centra voor Levensvragen voor begeleiding aan huis bij zingevingsthema’s. Meditatiedocent bij Siri Satya Yoga. Trainer Zingeving en Communicatie bij ZONL. Counselor/trainer bij stichting Duurzaamheid 360′. Life counselor bij Imindlife (Zorg van de Zaak).

Fysiotherapie-opleiding Hogeschool Midden Nederland, Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG), cursus vertrouwenspersoon, Universiteit Leiden (Indiase filosofie en multiculturele context van geestelijke verzorging), cursus Geestelijke zorg in organisaties en moreel counseling en moreel beraad Radboud Universiteit, cursus Counseling, cursus Collegiale opvang na traumatische gebeurtenissen, pastorale supervisie Parnassia, postacademische Klinisch Pastorale Vorming Protestant Theologische Universiteit (PThU), master Religiewetenschappen specialisatie Spiritual Care traject hindoeïsme aan de Vrije Universiteit, cursus Didactiek, cursus Intuïtieve Ontwikkeling, cursus OSHO meditatiebegeleider,  cursus klankschalen meditatiebegeleider, cursus numerologie, cursus soundhealing in Nepal, postacademische ambtsopleiding Hindu Spiritual Care, basistraining Voice Dialogue, cursus chakra healing in Nepal, lid van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ), Kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers (SKGV), Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV), Lid van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN), CRKBO-geregistreerd.