Situatie: een huisarts, medisch specialist of andere hulpverlener komt niet verder in de (medische) begeleiding van Hindoestaanse patiënten. Vanwege bijvoorbeeld religieuze en/of culturele aspecten stagneert de hulpverlening.

Vraag: waar vind ik een professional uit dezelfde cultuur die met mij samen de patiënt verder kan begeleiden en/of vervolgbegeleiding kan doen?

Aanpak: in overleg met de (huis)arts/hulpverlener én de patiënt stippel ik een traject uit voor verdere maatwerk begeleiding van beide partijen.

 

J

Situatie: een school met (relatief) veel Hindoestaanse kinderen wil gastcolleges verzorgen of hun lespakket aanpassen aan de doelgroep. 

Vraag: hoe kan ik de kwaliteit van onderwijs voor de doelgroep verbeteren? 

Aanpak: voorlichting over de Hindoestaanse cultuur en hindoe-religie, het geven van gastlessen aan de kinderen. Het vergroten van de culturele competentie van de docenten (culturele competentie is de optelsom van culturele kennis, cultureel bewustzijn en culturele sensitiviteit).

J

Situatie: een ministerie, lokale overheid (gemeente/provincie) of publieke instelling met (relatief) veel Hindoestanen kan de doelgroep onvoldoende bereiken, heeft onvoldoende know-how om maatwerk te bieden aan de doelgroep, wil de kwaliteit van haar diensten afstemmen op de doelgroep.

Vraag: hoe betrek ik de Hindoestaanse doelgroep in het sociaal-maatschappelijk proces?

Aanpak: gericht benaderen van de doelgroep, inventarisatie van hun wensen en behoeften en een tailor-made aanbod creëren t.b.v. de doelgroep in het kader van bijvoorbeeld sociale activering of gerichte oplossingen voor de in- en externe problematiek binnen de doelgroep.

J

Situatie: Hindoestanen en het hindoeïsme hebben de maatschappij veel te bieden maar zijn slecht te bereiken. 

Vraag: hoe kom ik in contact met een native Hindoestaan waardoor er een brug geslagen kan worden tussen instellingen en de doelgroep om uitwisseling op het gebied van cultuur en religie mogelijk te maken? 

Aanpak: netwerken binnen de doelgroep, verbindingen leggen door doelgerichte en op de doelgroep afgestemd programma, vraag en aanbod op elkaar afstemmen en op deze wijze een brug slaan tussen Oost en West.

J

Situatie: een zorgverzekeraar met (relatief) veel Hindoestanen als klant zoekt een oplossing voor de enorme kosten die gepaard gaan met de zorg die de doelgroep afneemt in het kader van chronische ziekten als diabetes, hartfalen, obesitas, hoge bloeddruk, weinig ziekte-besef en –inzicht. Een verzekeringsmaatschappij vraagt zich af hoe zij haar producten/diensten kan afstemmen op de doelgroep. 

Vraag: hoe kan ik mijn kosten reduceren door de zorg af te stemmen op de doelgroep? 

Aanpak: in kaart brengen van de doelgroep, organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten t.b.v. de doelgroep, (psycho)educatie, voorlichting en advisering over de oorzaken en gevolgen van eet- en leefgewoonten, preventieve aanpak, stimulus tot verandering van eet- en leefpatroon. Rekenvoorbeeld: een dialysepatiënt kost een zorgverzekeraar minimaal 80.000 euro per jaar.

J