Maatwerk voor  de zorg

Advisering,voorlichtig,begeleiding aan huisarten, ziekenhuizen, verpleeghuizen en gezondheidscentra.

Maatwerk voor het onderwijs

Ontwikkeling van gastlessen en docentbegeleiding, levensbeschouwelijk onderwijs.

Maatwerk voor gemeente en publieke organisaties of overheid.

Projecten m.b.t multi-interculturaliteit, diversiteits- en intergratievraagstukken.

Maatwerk voor religieuze en culturuele organisaties.

Lezingen over hindoe- religie cultuur, vergelijkende godsdienstwetenschap.

Hindi lessen.

Maatwerk verzekering

Consultancy m.b.t. kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.

Maatwerk counseling

Bij persoonlijke levensvragen rondom, ziekte, lijden, dood, zingeving of rouw.